Στρατηγική

Πότε κλείνουμε ένα κατάστημα?

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο άρθρο, υπάρχουν επενδύσεις που δεν έπιασαν το στόχο τους και απέτυχαν. Αυτό μπορεί να συμβεί για πολλούς λόγους.

Περισσοτερα