Το DNA είναι το θαύμα της διαφορετικότητας για κάθε έμβιο οργανισμό. Αυτό ακριβώς είναι και για κάθε επιχείρηση, γιατί η κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός που δεν έχει όμοιό του.

Αυτή η μοναδικότητα πρέπει να οριοθετηθεί, να τελειοποιηθεί και να βγει προς τα έξω.

Αυτό σημαίνει ότι πρώτα πρέπει να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, γιατί υπάρχουμε και τι το μοναδικό προσφέρουμε, ώστε να έχουμε λόγο ύπαρξης σαν επιχείρηση.

Όταν αυτά γίνουν κατανοητά, το επόμενο βήμα είναι να καταλάβουμε αν αυτά που είμαστε αφορούν κάποιους, ποιους, πόσους, που, γιατί. Αν δεν αφορούν κανέναν, δεν έχουμε λόγο ύπαρξης. Αν πάλι αφορούν, θα πρέπει να τελειοποιήσουμε αυτό που προσφέρουμε ώστε να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα και αυτούς που μας χρειάζονται.

Τέλος αυτό το μοναδικό DNA θα πρέπει να επικοινωνηθεί  ώστε να φέρει και στην επιχείρηση πίσω τα πολυπόθητα κέρδη, που μόνο με αυτό τον τρόπο μπορούν να έρθουν μακροπρόθεσμα και με υγιή τρόπο.

Στην Dining Strategy αυτό ακριβώς κάνουμε για κάθε επιχείρηση που συνεργαζόμαστε, βρίσκουμε το DNA, το τελειοποιούμε παρέα και το επικοινωνούμε ώστε να γίνει τόσο δυνατή η ταυτότητα, που η διαχρονική επιτυχία να είναι μονόδρομος!